หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

กว่าทศวรรษของการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตภัณฑ์และการให้บริการที่เป็นเยี่ยมเพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ เทคโนโลยี คุณภาพสินค้า การบริหารจัดการที่เป็นระบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนการคัดสรรบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ทำให้ปัจจุบัน บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) มีศักยภาพและความพร้อมในการส่งมอบระบบ บาร์โค้ด และอาร์เอฟ ไอดี ที่ครบวงจร และนำเสนอแบบเบ็ดเสร็จโดย ทีท บจก  บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ผู้ดำด้านระบบ บาร์โค้ด และอาร์เอฟไอดี โดยนำเทคโนโลยี่ขอระบบมาผนวกกับประสบการณ์ภายในนิยาม "ไม่มีคำว่าพอสำหรับงานสร้างสรรค์" โดยการนำเสนอแบบเบ็ดเสร็จ (Turnkey Project) เพื่อให้การทำงานทั้งหมดสมบูรณ์ได้ภายในบริษัทฯเดียว โดยเริ่มธุรกิจปี พ ศ 2548

ทีม บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ให้การสนับสนุนลูกค้าในด้านการออกแบบ การเข้าถึงข้อมูลรวบรวมข้อมูลทั้งหมดให้เป็นข้อมูลกลาง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ การตรวจสอบย้อนกลับได้ ความชำนาญเฉพาะทาง

ประวัติการก่อตั้ง

  • ก่อตั้งโดย คนไทยที่เรียนจบ ซอฟแวร์ เอ็นจิเนีย จากประเทศอินเดีย เมื่อ พ ศ 2548
  • เข้าทำธุรกิจเกี่ยวกับบาร์โค้ดเมื่อปี 2548
  • พัฒนาซอฟแวร์และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าภายใต้ WMSOneTM ปี 2548
  • พัฒนาระบบต่อเนื่องเพื่อให้สนับสนุนเทคโนโลยี่ อาร์เอฟ ไอดี ปี 2550
  • บริษัทฯ แรกที่นำระบบ คลาวส์ คอมพิวติ้ง ซิลเทม มาใช้กับระบบจัดการคลังสินค้า WMSOneTM

 วิสัยทัศน์

  • ผู้เชี่ยวชาญระบบบาร์โคด้ และ อาร์เอฟ ไอดี ส่งมอบระบบและการบริการหลังการขายที่เป็นเยี่ยม

 พันธกิจ

  • ส่งมอบระบบตามกำหนดเวลาและระบบสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  • พัฒนาองค์กรให้มีความเชี่ยวชาญในระบบบาร์โค้ดและอาร์เอฟไอดี
  • นำนวตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ในองค์กรเพื่อเกิดประโยชน์ต่อลูกค้าให้มากที่สุด

สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี่และอื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากลิงค์

http://www.barcodethailand.com/ 

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.