หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

 

WMSOneTM  Fixed Asset Management เป็นระบบจัดการทรัพย์สินที่สนับสนุน ระบบบาร์โค้ด ระบบ RFID และสนับสนุนการทำงานบนระบบคลาวคอมพิวติ้ง ซิสเทม ซึ่งทีม บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) ได้ทำการพัฒนาระบบเพื่อให้ตอบสนองทุกความต้องการ และสามารถสนับสนุนตั้งแต่องค์ ขนาดเล็ก ถึงองค์กร ขนาดใหญ่โดยจุดเด่นหลัก ๆ ของระบบ WMSOneTM Fixed Asset Management นั้นสนับสนุนการทำงานแบบเรียลไทม์แชร์ข้อมูลของทรัพย์นั้น ๆ และระบบยังสนุน cost center ได้อย่างมีสอดคล้องสนับสนุนการพิมพ์รหัสทรัพย์สินทั้ง 1/2D และยังสนับสนุน ชีเรีลย หรือรหัสทางเลื่อก (alternative code)


 • ชื่อสินทรัพย์
 • หมวดหมู่สินทรัพย์
 • อ้างถึง
 • ระหัสลูก (Sub Set)
 • วันที่ซื้อ
 • มูลค่าทรัพย์สิน
 • การซ่อมบำรุง
 • ประวัติการซ่อมบำรุง
 • ประวัติการตรวจสอบ
 • ประวัติการโอนย้าย
 • สนับสนุนระบบ บาร์โค้ด และ RFID 
 • สนับสนุน 2D Barcode
 • สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ ERP อัตโนมัติ
 • มี Audit Trial Summy Report
 • สนับสนุนการ import ผ่านทาง Excel, TXT and XML Exchange

 

 


สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี่และอื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากลิงค์

http://www.barcodethailand.com/

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.