หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

The BTCL Supply Chain Management (BTCL SCM) application is software that can help your organization transform a linear supply chain into an adaptive supply chain network, in which communities of customer-centric, demand-driven companies share knowledge, intelligently adapt to changing market conditions, and proactively respond to shorter, less predictable life cycles.

Many companies across the country have used the BTCL SCM application to improve their business and operations processes. In fact, the BTCL SCM application is the only supply chain software application that integrates collaboration, planning, execution, and coordination of the entire supply chain network - an application empowering you to:

  • Synchronize supply to demand - Balance push and pull network planning processes. Replenish inventory and execute production based on actual demand.
  • Sense and respond with an adaptive supply chain network - Drive distribution, transportation, and logistics processes that are integrated with real-time planning processes.
  • Provide networkwide visibility, collaboration, and analytics - Monitor and analyze your extended supply chain.

When global supply chain management specialist, you needed to improve quality of applications and delivery timescales for its core freight forwarding system, it turned to global technology services provider and leader in Warehouse & Distributation Solution.

Bar Code (Thailand) Co.,Ltd has helped lacks of companies optimise the cost, quality and schedule of delivery of its application development, while gaining business flexibility. The result has also improved relationships with the customer 's IT groups' internal customers.

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.