หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

Manufacturing isn't getting easier. You're under constant pressure to deliver innovative products, respond to customer demand quickly, and eliminate costs.

Using BTCL Manufacturing Application Software WIP This powerful solution integrates manufacturing with your other operations, so you can identify changes in demand and supply and rapidly respond to new customer  

PROCESS MANUFACTURING

The Process Manufacturing domain is facing several challenges including demand fluctuations, regulatory issues, capacity underutilization and margin pressure. Though product life cycles are reducing by the day, there is a surge in manufacturing costs. Moreover, the rise of the emerging markets as the strongest players in these domains creates a new configuration for the Process Manufacturing business milieu, which is still evolving.

PROCESS MANUFACTURING INDUSTRIES

Chemicals: Agricultural, Plastic & Fibre, Paints, Coatings and other finishing, Basic and Intermediate Chemicals, Speciality Chemicals, Chemical Distribution, Glass Product Manufacturing, Textile Manufacturing

Metals and Steel: Steel, Aluminum & Copper, Precious Metals, Speciality & Exotic materials, Metal Brokers, Metals Distribution, Steel Service Centers, Container Manufacturing

Paper and Pulp: Paper Manufacturing, Paperboard & Packaging solutions, Forest products

Building Materials: Cement, Concrete, Aggregates and Building Materials

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.