หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

 

  

The automotive industry is facing intense competition and price pressures due to globalization and ever-evolving consumer needs. Automotive manufacturers and their suppliers face increasing pressure due to regulatory requirements to address safety and environmental concerns. All this is driving organizations towards greater product differentiation using cutting-edge R&D, innovative sales and marketing approaches, and increasing focus on boosting efficiencies in manufacturing and supply chain. 

Bar Code (Thailand) Ltd. has a dedicated automotive solutions practice spanning in Thailand and neibourhood countries, catering to clients ranging from global auto manufacturers to their suppliers. The automotive group at Bar Code (Thailand) Ltd. can help lift your profitability and market share, while improving asset utilization. We specialize in business process areas like product lifecycle management (PLM), manufacturing & assembly plant operations, procurement, order & inventory management, retail/dealer integration, sales & marketing, after sales, service, and parts operations. 

Bar Code (Thailand) Ltd. through its industry leading global delivery model, high quality processes, and deep technological skills and expertise across multiple technologies and platforms can assist our Automotive clients with process & quality consulting, systems integration including multi-vendor multi-country roll outs, enterprise architecture strategy & implementation, business process outsourcing, business application integration, business intelligence & data warehousing, enterprise resource planning, and customer relationship management solutions. 

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.