หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 


PTTEP is a national petroleum exploration and production company dedicating to provide a sustainable petroleum supply to Thailand and the countries we operate as well to bring in foreign exchange earnings to our country. 

A top-ten publicly-listed company in the Stock Exchange of Thailand, PTTEP operates more than 40 projects around the world and has a workforce of 4,000. PSB/LOG facing many problem on the spare part deliery to offshore since lot of manual work, number of hardcopy to do and cuase spare part not delivery ontime

Bar Code (Thailand) Ltd and LOG/PSB Project Team came out with the solution Develop program to work with MAXIMO Application Software in stock Issue, Stock Receipt, Stock Return, Stock Transfer and Stock Physical Count and interface into backend the KIP are:  

  • Improve stock movement processing time for each transaction : receipt, issue, return, transfer, and physical count
  • Increase business process effectiveness with accurate stock physical count.
  • Enhance people knowledge & competency.
  • Synergize business process, people and technology.

Bar Code (Thailand) Ltd and LOG/PSB Team was spent 4 months to implementation the project and theWMSOneTM Warehouse Managment System anwered and fullfil customer requirement utill now LOB/PSB and Sirikit Oilfiled using solution from Bar Code (Thailand) Ltd.

For more information how Bar Code (Thailand) Ltd empowring your business and hookup for  an update information do visit www.barcodethailand.com

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.