หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

ทีม บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) งัดความรู้ความช่ำชองเฉพาะด้านออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจของลูกค้า

ที่ บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) เราเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ต้องเผชิญกับปัญหาที่ไม่เหมือนกัน และความต้องการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง และส่วนใหญ่ของธุรกิจต้องการระบบที่สองคล้องกับอุตสหกรรมของตัวเอง และสามารถที่จะจัดการ หรือประยุกต์ใช้ให้ได้เหมาะสมตามความต้องขององค์กร  การจัดการสินค้าคงคลัง หรือการจัดการระบบคลังสินค้าเป็นส่วนหนึ่งที่องค์กรต่าง ๆ ให้ความสำคัญ โดยการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดทีมงานของ บจก บาร์โค้ด(ไทยแลนด์) กับลูกค้าสามารถที่จะออกแบบระบบเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดและผลิตภัณฑ์ด้านล่างที่พัฒนาโดยทีม บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) จำกัด สามารถตอบโจทย์ต่าง ๆ ทางธุรกิจได้เป็นอย่างดีเยี่ยม


  • WMSOneTM Warehouse Management System
  • WMSOneTM Inventory Control System
  • WMSOneTM Work In Process Monitoring
  • WMSOneTM Supply Chain Management System
  • WMSOneTM Vendor Management Inventory
  • WMSOneTM Fixed Asset Management System

 


สำหรับข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอุปกรณ์ เทคโนโลยี่และอื่น ๆ สามารถศึกษาได้จากลิงค์ http://www.barcodethailand.com/ 

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.