หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

ในกระบวนการผลิตต่าง ๆ นั้นการสูญเสียน้่อยที่สุดคือประสิทธิภาพการทำงานและแน่นอนการที่จะรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ในสายการผลิตเพื่อจะวิเคราะห์ว่าแต่ละใบสั่งงานนั้น ๆ ได้ดำเนินการถึงไหน และมีผลได้ของแต่ละส่วนงานอย่างไรบ้าง คุณภาพของงาน จำนวนที่ผลิตได้เมื่อเปรียบเทียบกับแผนการผลิตและอื่นๆ กระบวนการเก็บข้อมูลเหล่านี้มีความจำเป็นต่อ ฝ่ายวางแผนการผลิต และฝ่ายผลิต เพื่อจะวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน

WMSOneTM Work In Process Monitoing (WIP) นั้นสามารถที่จะเก็บข้อมูลจากฝ่ายผลิต (Shop Floor Data) เพื่อการวิเคราะห็โดยระบบสามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นแบบ เรียลไทม์ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะนำไปประมวลผลอัตโนมัติ

ประสิทธิภาพ - สามารถดึงข้อมูลต่าง ๆเป็นแบบเรียลไทม์ ลดการใช้กระดาษและการจด เพื่อป้องกันข้อมผิดพลาด

ความแม่นยำ - ข้อมูลที่ได้จากฝ่ายผลิต (Shop Floor Data) นั้นจะดึงจากระบบอัตโนมัติดังนั้นข้อมูลที่ได้จะไม่มีข้อผิดพลาดและแน่นอนฝ่ายบริหารสามารถใช้ข้อมูลในการประเมินผลการผลิตต่อไป

ตรวจสอบย้อนกลับ - รู้ทุกกระบวนการผลิตภายในโรงงาน พร้อมกับสถานณะ นั้น ๆ แบบเรียบไทม์ สำหรับกรณีศึกษาของงานตรวจสอบในกระบวนการผลิตสามารถศึกษาได้จากลิงค์ด้านล่าง

http://www.barcodethailand.com/testimony.php?id=22

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.