หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

 กระบวนการฝากขายนั้นเป็นระบบที่ค่อนข้างยุ่งยากและซับซ้อนโดยเจ้าของสถานที่จะไม่จ่ายค่าสินค้าให้กับผู้ฝาก จนกว่าสินค้าจะสามารถขายได้ ดังนั้นความรับผิดชอบและสินค้ายังเป็นสินค้าของผู้ฝากขาย และถ้าอยู่ในหมวดของอุตสาหกรรม สินค้าหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ทางผู้ขายส่งให้ผู้ผลิตนั้นทางผูู้ผลิตจะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้หยิบสินค้าหรืออุปกรณ์ไปใช้แล้วเท่านั้น ดังนั้นการตรวจสอบต่าง ๆจำเป็นต้องทำโดยผู้ขายอาจจะใช้ ระบบบาร์โค้ด หรือระบบอื่น ๆ เพื่อเก็บข้อมูลเข้าไปตรวจสอบกับต้นฉบับหรือจำนวนที่ส่ง

บจก บาร์โค้ด (ไทยแลนด์) เข้าใจความยุ่งยากในการบริการการจัดการดังนั้นระบบ WMSOneTM Vendor Managment Inventory Module จึงได้พัฒนาเพื่อตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน สนับสนุนการทำงานพร้อมระบบ บาร์โค้ด หรืออาร์เอฟไอดี และสนับสนุนการทำงานบนระบบคลาว์คอมพิวติ้งส์ ซิสเต็ม ฝ่ายบริหารสามารถตรวจสอบการขาย สินค้าที่ขาย และอื่น ๆ ได้ทุกที่โดยไม่จำกัดและระบบทำงานแบบ เรีลย์ไทมส์

  • เพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบสินค้า
  • สามารถตรวจสอบจำนวนสินค้าออนไล์ได้
  • สร้างระบบใบแจ้งหนี้ หรือสั่งสินค้าเพิ่มอัตโนมัติ
  • ออนไล์การตรวจสอบสต็อก
  • สนันสนุน EAN Code / RFID 
  • สนับสนุนระบบ Cloud computering System

 

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.