หน้าแรก :  
  ผลิตภัณฑ์ :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  กลุ่มอุตสาหกรรม :  
  อุตสาหกรรมยานยนต์
 
  ศูนย์กระจายสินค้า  
  กลุ่มงานราชการ  
  สุขภาพและการรักษาพยาบาล  
  อุตสาหกรรมการผลิต  
  ค้าปลีก  
  การศึกษา  
  กลุ่มงานบริการ  
  ความคิดเห็นจากลูกค้า :  
  WMSOne™ ระบบจัดการคลังสินค้า
 
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าคงคลัง  
  WMSOne™ ระบบตรวจสอบย้อนกลับ  
  WMSOne™ ระบบห่วงโซ่อุปทาน  
  WMSOne™ ระบบจัดการสินค้าฝากขาย  
  WMSOne™ ระบบจัดการทรัพย์สิน  
  ทดลองใช้ :  
  เกี่ยวกับเรา :  
  กองทุนทองใบสำเนาเพื่อการศึกษา :  
  ติดต่อเรา :  
  WMSOne™ ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า :  
     
 
   
 

The company wanted to develop this bio-surveillance solution for public health departments and the center for disease control (CDC) with automated data collection, analysis, alerting and reporting capabilities. The aim of the solution was to serve as an early warning system for biological or naturally occurring disease outbreaks by analyzing data collected from emergency units, hospitals and laboratories.

Access Control & Security 
Patient & Staff ID 
Patient ID, Wristbands & Cards 
Wireless Devices, Infrastructure & Security 
Drug Distribution 
Patient Data 
Printers, Labels & Ribbons 
Blood & Sample Identification 
Admitting & Patient Record Forms

Access Control & Security

Our Access Control Systems can be as simple or complex as you require with options like Asset Tracking, Visitor Management and Video Monitoring. We offer everything needed to secure your premises, whether it's a single point of entry or multiple points across several buildings. 

The ability to control access is a new issue in hospital accreditation audits. An automated Access Control System will not only resolve any future issues, but, as many of our healthcare customers report, reduce losses from theft by over 80%. Such systems provide security, safety, and piece of mind for patients, staff and hospital management in regular and emergency healthcare settings as well as in times of health crises.

Patient & Staff ID

We offer the latest in healthcare identification technologies with a complete line of Photo ID Systems, Wristband Printers and Plastic Card Embossers to identify anyone on your premises quickly and easily. Our Plastic Card Printers can be used to produce Patient, Visitor or Staff ID cards.

Patient ID, Wristbands & Cards : plastic embossed cards upon admission Traditionally patients are issued plastic embossed cards upon admission to use for their identification. An emerging solution that further reduces identification related errors is the use of patient identification wrist bands with either barcodes or RFID chips. By scanning the patient, hospital staff can access the necessary information, verify the correct patient and update any details pertaining to them efficiently and accurately.

Wireless Devices, Infrastructure & Security : We offer a complete range of secure and scalable Wireless Devices including the latest in state-of-the-art Carts, Tablets and Terminals which can be easily integrated into your current Ethernet TCP/IP network. In an environment of ever - increasing security concerns and regulations, Bar Code (Thailand ) Ltd can provide a flexible and market-proven solution for securing your wireless LAN. We also offer a complete range of Scanners for all of your barcoding and data collection needs.

   
Back to Top
Copyright © Bar Code (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.

visitor no.